Pakkeriet

Det er produktionsselskabet Samsø Grønts seneste investeringsprojekt, der har ført nogle af verdens mest avancerede robotter til Samsø Grønt. Investeringsprojektet blev påbegyndt i 2007 og er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug samt EU. Projektet tager netop udgangspunkt i, at teknologi kan give virksomheder nye muligheder for at lave nye og mere varierede produkter. ”Produkter af særlig høj kvalitet,” lyder Samsø Grønts vision med investeringsprojektet. De nye robotter kan sorter og pakke kartofler, de kan transporter og stabel kasser det er en stor aflastning for medarbejderne og øger effektiviteten.

Samsø Grønt har siden projektets opstart kunnet præsentere nye specielle kartoffelsorter, blandt andet sorten Linzedelikate. Trods finanskrisen steg Samsø Grønts omsætning med 10 millioner, viste regnskabet til generalforsamlingen i 2008.
Hans Jørgen Buur ved dog, at højteknologi ikke er den eneste årsag til at salgsstrategien er lykkedes. Succesen skyldes i høj grad et godt samarbejde med avlerne på Samsø.
”De avlere, der er tilknyttet Samsø Grønt, har altid haft evne og vilje til at udvikle nye sorter, som passer til forbrugernes efterspørgsel. Det er selvfølgelig årsagen til, at vi har kvalitetsråvarer og dermed årsagen til, at vi kan have en salgsstrategi, der overordnet set går på kvalitet” fortæller direktøren, og han understreger også avlernes lyst til i fællesskab at afprøve nye sorter:
”Hvis markedet efterspørger en bestemt grøntsag, starter f.eks. én avler med at avle den. Året efter skal der måske flere avlere til for at i mødekomme en øget efterspørgsel af denne grøntsag. Det bruger vi avlerfællesskabet til – både til at dele viden, men også økonomisk, når der skal investeres i nye maskiner til råvarerne på marken. Vi samarbejder frem for at konkurrere.”
Sammenholdet på Samsø har givet pote, for hverken forbrugerne eller restauranter, Coop eller Grønttorvet har svigtet Samsø Grønt under finanskrisen. Samsø Grønt har fået et kvalitetsstempel af sine samarbejdspartnere, og det er tilsyneladende kommet for at blive. Man ved ganske enkelt, at råvarerne fra Samsø Grønt er gode. Det har naturligvis en stor betydning for Samsø generelt, da Samsø Grønts investeringer betyder, at der bliver bevaret arbejdspladser på Samsø.

”Det er selvfølgelig altafgørende for os, at vi kan bevare arbejdspladser på Samsø. Vi vil ikke sende vores grøntsager på længere rejser for at blive bearbejdet der – så går ideen om kvalitet lige som lidt fløjten,” slutter Hans Jørgen Buur.